homogenization คืออะไร

homogenization คืออะไร

Homogenization Homogenization คือ การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือ (homogenize การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน )เป็นกระบวนการใดๆ ที่ใช้เพื่อทำให้ส่วนผสมของของเหลวที่ไม่ละลายน้ำสองชนิดเหมือนกันตลอด สิ่งนี้ทำได้โดยการเปลี่ยนของเหลวตัวใดตัวหนึ่งให้อยู่ในสถานะที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กมากที่กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งของเหลวอื่น ตัวอย่างทั่วไปคือการทำให้นมเป็นเนื้อเดียวกัน  
Read More
เครื่องผสม – Homogenizer Laboratory (เครื่อง โฮโมจิไนเซอร์)

เครื่องผสม – Homogenizer Laboratory (เครื่อง โฮโมจิไนเซอร์)

Laboratory Homogenizer Homogenizer Laboratory  หรือ  Lab Homogenizer  เรียกสั้นๆว่า เรียกว่า homo lab คือ เครื่องที่ใช้สำหรับการผสมวัสดุ ส่วนผสมต่างๆ เช่น เนื้อเยื่อพืช อาหาร ของเหลว และวัสดุอื่นๆ ให้ผสมเข้ากันรวมเป็นเนื้อเดียวกัน  อาทิ  เครื่องผสมครีม อาหาร ยา เคมี  ฯ มีหลากหลายให้เลือกใช้งาน มีทั้ง ขนาดเล็ก ถึง ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานผลิตสินค้าต่างๆ  เครื่องHomogenizer  ภาษาไทย อ่านว่า เครื่องโฮโมจิไนเซอร์    Homogenizer มีส่วนประกอบของชิ้นส่วนของห้องปฏิบัติการหรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันของวัสดุประเภทต่างๆ เช่น เนื้อเยื่อ พืช อาหาร ดิน และอื่นๆ อีกมากมาย โมเดลต่างๆ มากมายได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีทางกายภาพต่างๆ เพื่อการหยุดชะงัก ครกและสากใช้มานับพันปีแล้ว เป็นเครื่องมือมาตรฐานแม้ในห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ โซลูชั่นที่ทันสมัยกว่านั้นขึ้นอยู่กับ เครื่องมือประเภท เครื่องปั่น , โรงสีลูกปัด, การบำบัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  Homogenizer คือ เครื่องผสม Homogenizer หรือเรียกว่า เครื่องผสม ,เครื่องปั่นผสม, เครื่องกวนผสม ใช้ในผสมส่วนผสมให้เข้ากัน มักใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องสำอาง อาหาร ยา และ เคมี เครื่องผสม ส่วนใหญ่ใช้วัสดุเป็น สเตนเลส ในการผลิตเนื่องจากมีความคงทน แข็งแรง และ ทำความสะอาดง่าย " high pressure homogenizer การทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยความดันสูง "   Homogenized หลักการการทำงาน หลักการการทำงาน homogenized  กลไกโรเตอร์-สเตเตอร์, แรงดันสูง และแรงทางกายภาพอื่นๆ อีกมากมาย แม้ว่าจะมีการทับซ้อนกันของแอปพลิเคชันจำนวนมากระหว่างวิธีการ แต่วิธีการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน แต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน Homo inline Homo inline เครื่องผสมแบบเคลื่อนย้ายได้…
Read More