homogenization คืออะไร

homogenization คืออะไร

Homogenization Homogenization คือ การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือ (homogenize การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน )เป็นกระบวนการใดๆ ที่ใช้เพื่อทำให้ส่วนผสมของของเหลวที่ไม่ละลายน้ำสองชนิดเหมือนกันตลอด สิ่งนี้ทำได้โดยการเปลี่ยนของเหลวตัวใดตัวหนึ่งให้อยู่ในสถานะที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กมากที่กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งของเหลวอื่น ตัวอย่างทั่วไปคือการทำให้นมเป็นเนื้อเดียวกัน  
Read More
Homogenizer-เครื่องผสม (เครื่อง โฮโมจิไนเซอร์)

Homogenizer-เครื่องผสม (เครื่อง โฮโมจิไนเซอร์)

Homogenizer LaboratoryHomogenizer Laboratory หรือเรียกว่า homo lab และ Lab Homogenizer คือ เครื่องที่ใช้สำหรับการผสมวัสดุ ส่วนผสมต่างๆ เช่น เนื้อเยื่อพืช อาหาร ของเหลว และวัสดุอื่นๆ ให้ผสมเข้ากันรวมเป็นเนื้อเดียวกัน  อาทิ  เครื่องผสมครีม อาหาร ยา เคมี  ฯ มีหลากหลายให้เลือกใช้งาน มีทั้ง ขนาดเล็ก ถึง ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานผลิตสินค้าต่างๆ เครื่องHomogenizer  ภาษาไทย อ่านว่า เครื่อง โฮโมจิไนเซอร์  Homogenizer มีส่วนประกอบของชิ้นส่วนของห้องปฏิบัติการหรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันของวัสดุประเภทต่างๆ เช่น เนื้อเยื่อ พืช อาหาร ดิน และอื่นๆ อีกมากมาย โมเดลต่างๆ มากมายได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีทางกายภาพต่างๆ เพื่อการหยุดชะงัก ครกและสากใช้มานับพันปีแล้ว เป็นเครื่องมือมาตรฐานแม้ในห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ โซลูชั่นที่ทันสมัยกว่านั้นขึ้นอยู่กับ เครื่องมือประเภท เครื่องปั่น , โรงสีลูกปัด, การบำบัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เครื่องผสม เครื่อง Homogenizer เครื่อง Homogenizer หรือเรียกว่า เครื่องปั่นครีม, เครื่องผสม เครื่องสำอางเครื่องปั่นผสมครีม / เครื่องปั่นผสมสาร หัวปั่นสเตนเลส" high pressure homogenizer การทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยความดันสูง " Homogenized หลักการการทำงานหลักการการทำงาน homogenized  กลไกโรเตอร์-สเตเตอร์, แรงดันสูง และแรงทางกายภาพอื่นๆ อีกมากมายแม้ว่าจะมีการทับซ้อนกันของแอปพลิเคชันจำนวนมากระหว่างวิธีการ แต่วิธีการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันHomo inlineHomo inline เครื่องผสมแบบเคลื่อนย้ายได้high shear mixer คือ โฮโมจิไนเซอร์ แรงดันสูง ประกอบด้วยปั๊มลูกสูบแรงดันสูงและวาล์วhomogenizeHomogenize มักจะมีชื่อเรียกต่างๆ มากมายสำหรับอุปกรณ์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น Cell Lysor, Disperser  homogenization homogenization of various types of material, such as tissue, plant, food, soil,
Read More