เว็บไซต์ ของเราใช้ คุกกี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น 
  

Pre-mixed ( Pre Mix)

Pre-Mixed (Premix ผสมล่วงหน้า)

Premix ( pre-mixed คือ การผสมล่วงหน้า ) ถังเตรียมผสม หรือ ถังผสมล่วงหน้า (อาจมีหลายถัง) ก่อนถ่ายเข้าไปผสมในถังผสมหลัก (Main Mixer) มีทั้งแบบชุดกวนติดตั้งบนฝาถัง และติดตั้งก้นถัง มีขนาดตั้งแต่ 10L – 3,000L สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ วัสดุเป็นสเตนเลสเกรด 316L

Premixed (พรีมิกซ์)

Premixed หมายถึง การผสมส่วนผสมล่วงหน้า (Pre-mix อ่านว่า พรีมิกซ์ ) เป็นส่วนประกอบที่นำมาผสม การที่ต้องผสมล่วงหน้าก่อนเพราะใช้จำนวนน้อยและมีความเข้มข้นของเนื้อสารค่อนข้างสูง

pre mixed คือ การผสมล่วงหน้า

premixed ภาษาไทยอ่านว่า พรีมิกซ์ ภาษาอังกฤษ premix