เว็บไซต์ ของเราใช้ คุกกี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น 
  

homogenization คืออะไร

Homogenization

Homogenization คือ การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน หรือ (homogenize การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน )เป็นกระบวนการใดๆ ที่ใช้เพื่อทำให้ส่วนผสมของของเหลวที่ไม่ละลายน้ำสองชนิดเหมือนกันตลอด สิ่งนี้ทำได้โดยการเปลี่ยนของเหลวตัวใดตัวหนึ่งให้อยู่ในสถานะที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กมากที่กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งของเหลวอื่น ตัวอย่างทั่วไปคือการทำให้นมเป็นเนื้อเดียวกัน

homogenization

 

เครื่อง Homogenizer 

เครื่อง Homogenizer คือ เครื่องที่ใช้ในการผสมส่วนผสมให้เข้ากัน

Mixer Machine หรือเรียกว่า เครื่องผสม

Related Posts