Storage Tank คือ

Storage Tank คือ

Storage Tank Storage Tank คือ ถังเก็บ ของเหลวชนิดต่างๆ เก็บความร้อน-เย็น (หุ้มฉนวน) สามารถติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ ถังเก็บ storage tank มีกี่ประเภท ประเภทของ storage tank (ถังเก็บ) มีดังนี้ ถังเก็บน้ำถังเก็บของเหลวถังหลังคารูปโดม รูปกรวย หรือแบนราบถังติดตั้งภายนอกอาคารถังติดตั้งภายในอาคารถังแนวนอนถังแรงดันถังแบบวางพื้น หรือมีขา
Read More