What a Homogenizer ?

What a Homogenizer ?

Homogenizer (โฮโมจิไนซ์เซอร์) คือ เครื่องที่ใช้สำหรับทำการ Homogenization (การผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน) อาจเรียกว่า Pressure Homogenizers เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหารที่ใช้ เพื่อการ โฮโมจิไนซ์ ( Homogenize ) ใช้เพื่อ การผสม (Mixing) และลดขนาดเม็ดไขมันในของเหลว เพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน " What a Homogenizer ? " Homogenizer หลักการทํางาน Homogenizer หลักการทํางาน ของ เครื่อง โฮโมจิไนเซอร์ เป็นกระบวนการผสมระหว่างน้ำ และน้ำมันให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Emulsification หรือ emulsion ) คือ ระหว่างการผสมจะเกิดการลดขนาดอนุภาคของเหลว (เช่น เนื้อครีม) โดยใช้รอบการหมุนของใบพัด (Rotor) สูงมาก ทำให้อนุภาควิ่งผ่านรูตะแกรง (Stator) ด้วยความเร็วสูง จนเกิดแรงเฉือน-แรงกระแทก (Shear Force) ทำให้อนุภาคของเหลวแตกตัว มีผลให้ขนาดเล็กลงถึง 1 micron และเกิดการกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกัน emulsion  อิมัลชัน (emulsion) คือ เครื่องปั่นผสมแบบละเอียด แรงเฉือนสูง  หรือ เรียกกันโดยทั่วไปว่า  Homo Mixer / Emulsifier แต่หากเรียกชื่อตามประเภทและชนิดของ ใบกวน (Impeller) ให้ถูกต้อง แท้จริงแล้ว ควรเรียกว่า " High Shear Mixer " เพราะเป็นการใช้ใบกวนประเภท Rotor-Stator ซึ่งมี Fluid Shear สูงในการผสม What a Homogenizer ? Homogenization Homogenization or Homogenize is any of several processes used to make a mixture of…
Read More
ติดตั้ง เครื่องผสมยาสีฟัน

ติดตั้ง เครื่องผสมยาสีฟัน

ติดตั้งVacuum mixer 1000L เครื่องผสมยาสีฟัน พร้อมเทสต์ผลิตภัณฑ์จริง ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ SELCON Vacuum mixer เป็นถังระบบสูญญากาศ ประกอบด้วยชุดกวน 3 แบบในถังเดียว พร้อมทั้งระบบยกฝา เอียงเท และปั๊มสูญญากาศ ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูงถึง 1,000,000 Centipoint สามารถทำให้เกิดอนุภาคเล็กขนาดเล็กมาก 1-2 micron วัสดุที่ใช้เป็นสเตนเลส เกรด 316L
Read More
ทำความสะอาด  Storage Tank 20,000L

ทำความสะอาด Storage Tank 20,000L

Storage Tank 20,000L ทำความสะอาด แพ็คพร้อมส่งไปหาลูกค้าแล้วค่ะ ถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพื่อรอการบรรจุ หรือเก็บวัตถุดิบก่อนการผสม วัสดุเป็นสเตนเลสเกรด 304 และ 316L มีขนาดตั้งแต่ 1,000 - 120,000L
Read More