เว็บไซต์ ของเราใช้ คุกกี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น 
  

Homogenizer Laboratory เรียกสั้นๆว่า Homo Lab

 Homo Lab

Homogenizer Laboratory เรียกสั้นๆว่า  Homo Lab หรือ Lab Homo

Homogenizer Machine

Homogenizer Machine คือ  เครื่องที่ใช้ในกระบวนผสม เพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน เรียกว่า เครื่องผสม หรือ เครื่องโฮโมจิไนซ์เซอร์

 Laboratory Homogenizer หรือเรียกว่า Lab Homo

 

Related Posts