Premix

Premix ถังเตรียมผสม

Premix ถังเตรียมผสม (อาจมีหลายถัง) ก่อนถ่ายเข้าไปผสมในถังผสมหลัก (Main Mixer) มีทั้งแบบชุดกวนติดตั้งบนฝาถัง และติดตั้งก้นถัง มีขนาดตั้งแต่ 10L – 3,000L สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ วัสดุเป็นสเตนเลสเกรด 316L