Homogenizer

 Homogenizer

   Homogenizer แบบ High shear mixer  ใช้งานง่ายเพราะสามารถผสมอีมัลชั่นให้เกิดอนุภาคขนาดเล็กมาก
ได้ถึง 1 micronและยังสามารถ
เปลี่ยนใบพัดได้หลายแบบในเครื่องเดียว  เช่น Disperser Propeller และ Gel Paddle

Homogenizer โฮโมจิไนซ์เซอร์
Homogenizer(ภาพ โฮโมจิไนซ์เซอร์)

 

โฮโมจิไนซ์เซอร์

เครื่อง โฮโมจิไนซ์เซอร์ ( Homogenizer Mixer ) มีขนาดตั้งแต่  2L, 10L, 30L, 50L, 100L, 300L และ 500L วัสดุเป็นสเตนเลสเกรด 316L

โฮโมจิไนเซอร์

เครื่อง โฮโมจิไนเซอร์

บริษัท เซลคอน จำกัด ออกแบบ และผลิต เครื่อง โฮโมจิไนเซอร์
เครื่องผสม
ของเรามีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้  อาทิ

  • เครื่อง Homogenizer ขนาดเล็ก
  • เครื่อง โฮโมจิไนเซอร์ ขนาดใหญ่
  • Homo inline (เครื่องผสม แบบเคลื่อนย้ายได้)เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท ที่มีความหนืดต่ำจนถึงความหนืดสูงและยังสามารถเปลี่ยนใบพัดเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การผสมของเหลวกับของเหลว และ การผสมของเหลวกับของแข็ง ทำให้การผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

homogenizer machine โฮโมจิไนซ์เซอร์ เครื่อง โฮโมจิไนเซอร์
เครื่อง Homogenizer ขนาด10L
Homogenizer โฮโมจิไนซ์เซอร์ ขนาด 30L-50L homogenizer machine โฮโมจิไนซ์เซอร์ เครื่อง โฮโมจิไนเซอร์
Homogenizer ขนาด 30L-50L
Homogenizer
Homogenizer ขนาด 100L-300L
Homogenizer โฮโมจิไนซ์เซอร์ โฮโมจิไนเซอร์
Homogenize Mixer ขนาด 2L
เครื่อง Homogenizer ขนาดเล็ก homogenizer แบบ high shear mixer
Lab Homo Mixer ขนาด 50ml - 2L

Homogenizer คือ

เครื่อง homogenizer หลักการทํางาน

 เครื่อง homogenizer หลักการทํางาน เป็นกระบวนการผสมระหว่างน้ำ และน้ำมันให้เป็นเนื้อเดียวกัน (Emulsification) ระหว่างการผสมจะเกิดการลดขนาดอนุภาคของเหลว (เช่น เนื้อครีม) โดยใช้รอบการหมุนของใบพัด (Rotor) สูงมาก ทำให้อนุภาควิ่งผ่านรูตะแกรง (Stator) ด้วยความเร็วสูง จนเกิดแรงเฉือน-แรงกระแทก (Shear Force) ทำให้อนุภาคของเหลวแตกตัว มีผลให้ขนาดเล็กลงถึง 1 micron และเกิดการกระจายตัวเป็นเนื้อเดียวกัน

 

Homogenizer แบบHigh Shear Mixer

เครื่องผสมอิมัลชันแรงเฉือนสูง(เครื่องปั่นละเอียด) หรือ เรียกกันโดยทั่วไปว่า Homogenizer / Homo Mixer / Emulsifier แต่หากเรียกให้ถูกต้องตามพฤติกรรมของใบกวน (Impeller) ที่แท้จริงแล้ว ควรเรียกว่า "High Shear Mixer" เพราะเป็นการใช้ใบกวนประเภท Rotor-Stator ซึ่งมี Fluid Shear สูงในการผสม

 

Pressure Homogenizer

เครื่อง Homogenizer คือ เครื่องฮอโมจีไนซ์ (homogenizer) อาจเรียกว่า pressure homogenizer เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหารที่ใช้ เพื่อการฮอโมจีไนซ์ (homogenization) ใช้เพื่อการผสม (mixing) และลดขนาดเม็ดไขมันในของเหลว เพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน