เว็บไซต์ ของเราใช้ คุกกี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น 
  

ถังเตรียมผสม Premix

พรีมิกซ์

มุ่งหวังอย่างมาก ( Premix ) ก่อนเคียดเคียด ) ก่อนเคียวนจั๊งในวัง หลัก (Main Mixer) เพียวแบบเควน… สเกรด 316L