เว็บไซต์ ของเราใช้ คุกกี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น 
  

เครื่องผสม homogenizer

เครื่องผสม homogenizer

homogenizer

เครื่องฮอโมจีไนซ์ (homogenizer) อาจเรียกว่า pressure homogenizer เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหารที่ใช้ เพื่อการฮอโมจีไนซ์ (homogenization) ใช้เพื่อการผสม (mixing) และลดขนาดเม็ดไขมันในของเหลว เพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน