เว็บไซต์ ของเราใช้ คุกกี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น 
  

โฮโมจิไนซ์เซอร์

โฮโมจิไนซ์เซอร์

โฮโมจิไนซ์เซอร์ ( homogenizer ) คือ เครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปในการผสม (mixing) และลดขนาดเม็ดไขมันในของเหลว เพื่อให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน.

  • เครื่องผสม

เครื่อง โฮโมจิไนซ์เซอร์ (เครื่อง Homogenizer)

เครื่อง โฮโมจิไนซ์เซอร์ (Homogenizer) ทำงานโดยใช้ปั๊มความดันสูง บังคับให้ของเหลวผ่านช่องแคบ ที่เรียกว่า วาล์ว โฮโมจิไนซ์ (homogenization valve) ด้วยความเร็วสูงมาก พลังงานจากแรงดัน ทำให้เกิดแรงเฉือน (shear) แรงกระแทกและการแตกตัวของฟองอากาศขนาดเล็ก (cavitation) อย่างรุนแรง มีผลให้อนุภาคของเหลวมีขนาดเล็กลงและเกิดการกระจายเป็นเนื้อเดียวกัน