เว็บไซต์ ของเราใช้ คุกกี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น 
  

Pressure Homogenizer

High shear mixer Homogenizer

เครื่อง High shear mixer หรือ Homogenizer อาจเรียกว่า Pressure Homogenizer เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน