Storage Tank คือ

Storage Tank

Storage tank ถังเก็บ

Storage Tank คือ ถังเก็บ ของเหลวชนิดต่างๆ เก็บความร้อน-เย็น (หุ้มฉนวน) สามารถติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอนได้

ถังเก็บ

storage tank มีกี่ประเภท

ประเภทของ storage tank (ถังเก็บ) มีดังนี้

storage tank ถังเก็บ
  • ถังเก็บน้ำ
  • ถังเก็บของเหลว
  • ถังหลังคารูปโดม รูปกรวย หรือแบนราบ
  • ถังติดตั้งภายนอกอาคาร
  • ถังติดตั้งภายในอาคาร
  • ถังแนวนอน
  • ถังแรงดัน
  • ถังแบบวางพื้น หรือมีขา

Related Posts