ถังผสมอาหาร

ถังผสมอาหาร

ถังผสมอาหาร

ถังผสมอาหาร

เครื่องผสมอาหาร 

เป็นอุปกรณ์แปรรูปอาหาร (food processing equipment) ที่ใช้อย่างกว้างขวาง ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น น้ำนม และผลิตภัณฑ์นม น้ำผลไม้ เครื่องดื่ม ซอส เพื่อการผสม.

เครื่องผสมอาหาร

ถังผสมอาหาร
ถังผสมอาหาร หรือ เครื่องผสมอาหาร

เป็นอุปกรณ์แปรรูปอาหาร (food processing equipment) ที่ใช้อย่างกว้างขวาง ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น น้ำนม และผลิตภัณฑ์นม น้ำผลไม้ เครื่องดื่ม ซอส .