Homo Mixer | เครื่องปั่นผสมโฮโม

Homo-500L-selcon-3 Homo Mixer 2L

Homo-50L-selcon

Homo 500L Homo2L Homo 50L

เครื่องปั่นผสมโฮโมขนาด 2 ลิตร , 5 ลิตร, 20 ลิตร , 50 ลิตร, 200 ลิตร และ 500 ลิตร เป็นการปั่นผสมหรือเตรียมผสมผลิตภัณฑ์ปริมาณไม่มากนัก เป็นการติดตั้งอยู่กับที่ โดยมีถังผสมเคลื่อนย้ายเข้าไปหาเครื่องปั่นผสมโฮโมและเคลื่อนย้ายออกไปเมื่อการผสมเสร็จสิ้น สามารถติดตั้งถาวรที่หัวถังหรือฝาถังก็ได้ วัตถุดิบที่เป็นผง,น้ำ และน้ำมันจะถูกปั่นจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เกิดการแยกชั้นภายหลัง

Homo-20L-selcon Double-Slot-Homo-2L-selcon

 

Homo 20L Double-Slot Homo 2L  

Movable Homogenizer 2L, 5L, 20L, 50L, 200L and 500L with lifting system make you so convenient to homogenize powder, water and oil completely in your mobile tank.

 

You are here: Homo Mixer