PROPAK2018

  • PDF

เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561

บริษัท เซลคอน จำกัด เข้าร่วมงาน PROPAK ASIA 2018 ที่ไบเทคบางนา Hall 101 Booth BB51

ในปีนี้ เรานำเครื่องผสมผลงานการออกแบบและผลิตของเราเอง รวมทั้งเครื่องผสมของบริษัทWOOWAN ประเทศเกาหลีใต้มาแสดง

นอกจากนั้น เรามีเครื่องสำหรับผลิตสารที่มีอนุภาคขนาดนาโนของบริษัท PICOMAX ประเทศเกาหลีใต้ มาร่วมแสดงด้วยค่ะ 

think mixing think SELCON

 

 

    

     

    

    

 

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 16:20

You are here: Event PROPAK2018