ร่วมกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

  • PDF

IMG 280902

IMG 2704 IMG 285002 IMG 2765

วันที่ 6-8 มีนาคม 2558 บริษัทฯ จัดพาพนักงานไปพักผ่อนที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๓ (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ภายในเขื่อน โดยมีครูอาจารย์ เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและชาวบ้าน เข้าร่วมด้วย

Last Updated on Saturday, 12 September 2015 03:18

You are here: Event ร่วมกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก